De werknemer in Nederland heeft het zwaar: Onderzoek (TNO 2014) wijst uit dat mensen last hebben van stress (inmiddels 1 op de 8 Nederlanders), depressief zijn voor langere tijd (1 op de 5 Nederlanders) en dit zo’n 4,5 miljard euro op jaarbasis kost .

Human Being Management (HBM) heeft aandacht voor de gehele mens in plaats van alleen zijn of haar hulpbron. Stressoren kunnen beter en met minder energie tegemoet worden getreden als de mens ook zijn onbewuste aansturing bewust kan krijgen. En daarmee beter kan functioneren in privé en binnen organisaties.

We leggen niet teveel last op de mens, maar we leggen het op een te klein deel van de mens.

De HBM filosofie

Human Being Management (HBM) is een vernieuwende management filosofie die mensen in organisaties stimuleert om via zelfreflectie hun bewustzijn en beslisruimte te vergroten en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Hierdoor worden mensen gelukkiger en organisaties succesvoller.

Dat klinkt vreemd omdat zelfreflectie en geluk meestal niet aan elkaar worden gekoppeld. Bij HBM wel. Door jezelf en elkaar beter te leren kennen, ontstaan allerlei nieuwe mogelijkheden of, anders geformuleerd, gedragsalternatieven. Daarnaast verbindt HBM ook de begrippen geluk, efficiency en effectiviteit als opmaat voor succes. Succes in organisaties gaat daarmee hand in hand met geluk van medewerkers. De ultieme win-win situatie. Veel ingewikkelder is het niet.

Uit onderzoek blijkt dat druk en stress wordt ervaren als er veel in aangepast gedrag wordt gewerkt in organisaties. Aangepast gedrag is gedrag dat iemand laat zien maar dat in wezen niet bij iemands persoonlijkheid past. Je hebt het ooit aangeleerd, omdat dat nodig was; het meest in de vroege jeugd. Dit aangepaste gedrag ziet er op het eerste gezicht effectief uit, maar vervormt onder druk en leidt op langere termijn tot problemen in de vorm van ziekteverzuim, mentaal verzuim en zelfs tot burn-out. Inzicht in deze (persoonlijke) aansturing laat talent opbloeien, stress en verzuim verminderen en de effectiviteit van handelen toenemen.

Als mensen, overdrachtelijk gesproken, steeds tegen zichzelf in werken, hoe goed ze dat soms ook kunnen, wordt dat een slijtage slag. Je kunt nu eenmaal niet eindeloos veel gas blijven geven en met je andere voet (onbewust!) op de rem staan.

ACT® de meting

ACT® combineert In tegenstelling tot andere metingen tekst met beeld. Dit maakt het mogelijk om een onderscheid te maken tussen natuurlijke en aangeleerde competenties. Bovendien is de ACT®-meting in staat?om innerlijke drijfveren van een persoon te meten. Op beelden reageren we namelijk impulsiever, zonder na te denken, terwijl teksten vooral op cognitief niveau binnenkomen. Het is dus de combinatie van tekst en beeld die de ACT®-meting tot een uniek instrument maakt.

Bron: https://www.actme.nl/page/item/105/stress-management.html